DNESKA TO BYLO NA HOUBY

V rámci ekologického semináře jsme vyrazili s „Badatelským deníkem“ do terénu hledat, pozorovat, určovat a v neposlední řadě dokumentovat.

Cílem byl Přerovec. Nehledali jsme téměř zaniklý hrad, nepátrali jsme po stopách tajuplného černého kohouta, ale zajímali jsme se převážně o houby, které v lese rostou. Jelikož se houbám díky počasí minulých dnů daří, zvládli jsme zdokumentovat několik nejedlých, jedovatých i jedlých zástupců. Řadu z nich se nám díky atlasům podařilo určit. V mechovém, bylinném a keřovém patře lesa jsme nalezli několik ještěrek a žab a řadu zástupců členovců. Některým z nás se podařilo spatřit srnku. Návštěvou lesa jsme ještě téma hub neuzavřeli. Příští hodinu semináře budeme s fotografiemi pracovat a pokusíme se vytvořit základ pro výukový materiál k tématu Houby.