Nivnice nebo Uherský Brod?

Kde se vlastně narodil Učitel národů? Tak na tuto otázku jsme nenašli odpověď ani v místě nanejvýš povolaném, totiž v Muzeu Jana Amose Komenského v Přerově, kam jsme vyrazili v pátek 23.6. 2017.

Naše třída 1.B pod vedením Mgr. Hany Novákové Sonnkové a Mgr. Barbory Bitomské si tak měla možnost doplnit informace o životě J. A. Komenského a jednoty bratrské nabyté v hodinách literatury.

V centru komeniologie jsme si prohlédli skromné vybavení někdejších tříd a dozvěděli se spoustu zajímavostí o tehdejším způsobu vzdělávání. Vstřícný průvodce, v dobovém obleku zakladatele muzea Františka Slaměníka, nám zodpověděl všechny dotazy a velice zábavným způsobem vysvětlil tehdejší zvyklosti. Aktivnější z nás čekalo klečení na pytlíčcích hrachu, kamenů či čočky. Vyzkoušeli jsme si opisování staré krásné abecedy a Mgr. Nováková Sonnková se pokusila prolomit rekord v počtu přečtených slov za minutu, což se jí povedlo. Také jsme měli možnost si prohlédnout sbírku hmyzu, minerálů a navštívit oddělení muzea zabývající se pravěkem. Viděli jsme pazourky, zkameněliny, kopii Věstonické Venuše, kost mamuta a mnoho dalších obdivuhodných exponátů.

Z této exkurze jsme si odnesli spoustu užitečných poznatků a informací. Každé dějinné období přineslo školství něco nového, my jsme však rádi, že můžeme studovat v této přívětivější době.

Autorka příspěvku: Natálie Šindelářová, 1.B