Den pro poznání přírody 2017

Ve dnech 30. 5. a 31. 5. 2017 se na půdě MGO uskutečnil Den pro poznání přírody. Což je jedna z akcí, která souvisí s projektem Badatelský deník, za jehož vznikem stojí RNDr. Rostislav Herrmann. Vyučující MGO – Mgr. Barbora Bitomská, Mgr. Blažena Gebauerová, Mgr. Zdeňka Hanzlíková, Mgr. Hana Bartošíková a PaedDr. Alena Pavelková – si připravily zajímavá stanoviště po žáky základních škol Opavy a okolí.

Náplň stanovišť byla následující – biologie (laboratorní cvičení na téma „Buňka“), ekologie („Chráněná území Opavska“), chemie (dvě laboratorní práce na téma „Barevná chemie“ a „Přírodní světélkující látky“) a zeměpis (interaktivní mapa ČR – „Přírodní zajímavosti cestovního ruchu“ a zeměpisné hrátky „Cestujeme světem“). Celá akce byla směřována k tomu, aby si základní školy vybraly náplň dopoledne tak, aby jim vše vyhovovalo po stránce obsahové i časové. Ve středu odpoledne pak byla naše škola otevřena pro zájemce z řad veřejnosti.

Každé stanoviště mělo 30 minutový program, který se během dopoledne opakoval 5×. Během těchto dvou dnů se na jednotlivých stanovištích vystřídalo 189 žáků ZŠ a jejich 12 vyučujících. Jednalo se o žáky ZŠ Vrchní, ZŠ Englišova, ZŠ Ilji Hurníka, ZŠ Ludgeřovice, ZŠ Bolatice, ZŠ TGM a ZŠ Boženy Němcové. Všem návštěvníkům poskytli technickou a organizační podporu vyučující i studenti MGO. Celkem se zapojilo 58 studentů MGO.

Během 15 minutových „odpočinkových“ přestávek bylo na některých stanovištích rušno. Zájem o jednotlivé aktivity měli i studenti našeho gymnázia, pro které nebyla tato akce primárně určena. Jejich spolužáci se jim však věnovali se stejnou vervou jako žákům základních škol.

Dle prvních ohlasů, které jsme získali již během samotného průběhu akce, bylo znát, že jednotlivá stanoviště své návštěvníky zaujala svou náplní a rozmanitostí, milým přístupem vyučujících a studentů MGO. Některé žáky jsme museli ze zeměpisných stanovišť přímo „vyhánět“, protože se do aktivit zabrali tak, že zapomněli sledovat čas a přetáhli svou činnost i přes přestávku. Jiné zaujalo „hraní“ si s naší novou mikroskopickou technikou, kterou jsme získali z projektu Badatelský deník. Díky počítači propojenému s mikroskopem pak pořizovali aktuální snímky toho, co právě pozorují. Tato aktivita byla nad rámec jednotlivých úkolů. Další například preferovali chemická laboratorní cvičení – hru barev díky odlišným pH prostředím nebo používání UV lamp v praxi. A některé zaujalo hádání míst, která jsou v našem okolí chráněná, od okolního ruchu dostatečně vzdálená a pro procházky na čerstvém vzduchu jako dělaná.

Za organizátory mohu říci, že se nám spolupráce s žáky ZŠ velmi líbila. Věříme, že splnila svůj účel a ten den byla příroda poznána zeměpisně, ekologicky, chemicky i biologicky. A také že si každý přišel díky rozmanitosti náplně celého dne na své.