Okresní přehlídka 39. ročníku SOČ v Opavě proběhla

V pátek 21. dubna 2017 proběhla na naší škole okresní přehlídka 39. ročníku SOČ, do které bylo přihlášeno 41 studentů ze šesti SŠ okresu Opava, kteří obhajovali před odbornými porotami 33 prací v 15 soutěžních oborech. Na zahájení soutěže v ChP přítomné studenty přivítala a s programem seznámila Blažena Gebauerová, předsedkyně OK. Tajemnice OK Romana Hejduková ze SVČ Opava studentům sdělila o jaké ceny mohou bojovat, jejich sponzorem je MS kraj. Generálním sponzorem všech přehlídek SOČ je firma cz.nic. Předseda krajské komise SOČ Petr Pavlíček všem soutěžícím i porotcům popřál hodně zdaru při obhajobách. Naši studenti obhajovali 6 prací a 4 z nich postoupily do krajského kola, které proběhne 11. května na VŠB TU v Ostravě.

Práce a jejich obhajoby posuzovala celkem 15ti členná porota odborníků ze středních i vysokých škol, nemocnice a odborných pracovišť. Porotci práce pečlivě prostudovali a u soutěžících prověřovali, co je vedlo k sepsání a jaký přínos jejich práce má. Na závěr soutěže proběhlo vyhodnocení a pozvání do krajského kola. Ceny a diplomy studentům předávala Romana Škrabalová, Romana Hejduková a Petr Pavlíček. Z oboru č. 1 Matematika a statistika postupuje práce Zajímavá tvrzení o elipsách a jejich důkazy, kterou obhájil Tomáš Domes s Filipem Čermákem z 8. A. Z oboru č. 2 Fyzika vyhrála práce s názvem Separace skel propojených kapilárním mostem, kterou obhájili studenti David Wittek z 3. C a Pavel Štěpánek z 3. B. Daniel Rychlý z 8. A postupuje do krajského kola s prací Polygamie a její dopady na společnost v Přední Asii v oboru č. 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Z oboru č. 18 Informatika postupuje z 2. místa Tomáš Dostál ze 6. A s prací Aplikace pro zobrazení medicínských dat. Všem jmenovaným blahopřejeme!

Na zdárném průběhu soutěže se významně podíleli studenti nižšího gymnázia ze 4. A v roli organizátorů, kterým za to patří poděkování.

Blažena Gebauerová