BIBLE – HISTORIE NEBO SOUČASNOST?

V minulém týdnu se ve třídách 1.B a 1.D konala přednáška pana Mgr. Marcina Kierase, římskokatolického kněze, spravujícího farnost v Hradci nad Moravicí. Tématem byla Bible – obraznost a symboly.

Bible, jež je zvaná Knihou knih a obsahuje 72 samostatných děl… Dá se to vše stihnout za dvě vyučovací hodiny? Navíc pro většinu posluchačů je toto téma takřka cizí. Je možné je vůbec zvládnout a přitom ještě zaujmout? Otec M. Kieras je sice zkušený pedagog, ale okolnosti hovořily proti němu.

Přednáška byla rozdělena do dvou částí – první hodina byla více méně opakovací – byl nám vysvětlen původ Bible a její vnímání dnešním světem. Zajímavé byly informace týkající se jejich četných vydání a překladů. Všichni jsme pozorně naslouchali a sledovali navazující audiovizuální doprovod.

V druhé části pan farář navrhl dramatizaci slavného příběhu o Herodovi a Janu Křtiteli. Dobrovolně vybraní „herci“ se zhostili svých rolí se ctí a díky i jejich výkonům byla atmosféra tohoto setkání přátelská a bezprostřední.

Jak se následně ukázalo, námět scénky nebyl vybrán náhodně. Její děj posloužil jako podklad pro diskuzi o různých osobnostních typech člověka.

A na závěr jsme prošli ohněm kratšího testu, spočívajícího v přiřazování citací z Bible ke Starému či Novému zákonu.

Z mého úhlu pohledu se jednalo o velmi zajímavou, tematicky progresivní přednášku, která dokázala zaujmout a místy i pobavit. A to bez ohledu na smýšlení jednotlivých účastníků. Díky tomu je můj závěrečný dojem kladný.

 

Autorka příspěvku: Veronika Imrýšková, 1. D