Astroškolička na Slezské univerzitě

Ústav fyziky FPF Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Mendelovým gymnáziem letos obnovil tradici „Školičky moderní astrofyziky“. Tento vzdělávací seminář určený studentům středních škol se zájmem o fyziku se konal v pátek 17. června 2016 a tvořily jej tři přednášky. První byla zaměřena na paradoxy teorie relativity, druhá rekapitulovala vývoj kosmologie (byla přednesena zahraničním doktorandem Ústavu fyziky v anglickém jazyce) a třetí přednáška seznámila studenty s objevem gravitačních vln. Akce se zúčastnilo celkem 45 studentů z gymnázií v Opavě, Ostravě, Bílovci a Olomouci.

Máme štěstí, že žijeme v době plné převratných astrofyzikálních objevů. Jenže nízké hodinové dotace vyučování fyziky na středních školách neumožňují zařadit aktuální témata. Mnohá z nich jsou také poměrně složitá, než aby je prezentoval středoškolský pedagog, a tak Ústav fyziky FPF SU v Opavě již před lety podal středním školám pomocnou ruku a začal pořádat „Školičku moderní astrofyziky“.
„Obsah letošního ročníku byl tak trochu dán historickými okolnostmi,“ svěřil se nám jeden z organizátorů Mgr. Martin Blaschke a dodal, že bylo jasné, že nemůžeme opominout epochální objev gravitačních vln.
Z Mendelova gymnázia pak přišel nápad, aby jedna přednáška zazněla v angličtině. A tak k přednášce „Gravitační vlny a jiné příze“ doktora Lukáše Richterka přibyla přehledová přednáška „Science ofevolutionoftheUniverse“ uzbeckého doktoranda na Ústavu fyzikyArmanaTursunova. Pestrou dramaturgii semináře pak doplnila motivační přednáška „Záhady a paradoxy relativity“ dalšího doktoranda, Martina Blaschkeho.
Podle reakcí v elektronické evaluaci se seminář u většiny ze 45 studentů setkal s kladnou odezvou a většina z nich projevila zájem o účast i v příštím roce.
„Je to pro nás výzva i závazek. Budeme se snažit i v příštím roce najít zajímavá témata a přednášející, kteří je dokáží středoškolákům přiblížit atraktivním a srozumitelným způsobem,“ reagoval na ohlasy studentů další z organizátorů, Tomáš Gráf.
Pokud už nyní litujete, že jste nebyli u toho, zde je malá ochutnávka: http://www.slideshare.net/lrichterek/gravitan-vlny-a-jin-pze
Ústav fyziky děkuje za občerstvení poskytnuté účastníkům péčí Mendelova gymnázia v Opavě a jeho řediteli Petru Pavlíčkovi za dlouholetou podporu této akce.

Autor příspěvku: Mgr. Martin Blaschke