V okresní přehlídce SOČ jsme uspěli

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 obhajovalo 45 studentů z 8 středních škol okresu Opava své práce v 15 soutěžních oborech před odbornými porotami. Studenti naší školy obhajovali 6 prací a pěti z nich se podařilo postoupit do krajského kola, které proběhne 12. května 2016 na VŠB TU v Ostravě. Přejeme jim hodně úspěchů!

SOČ je zkratka pro Středoškolskou odbornou činnost, je to soutěž kategorie A, kterou pořádá MŠMT. Okresní přehlídku organizujeme ve spolupráci se Střediskem volného času Opava, které zajišťuje diplomy a ceny. Studenti na 1. místě získali knižní poukázky v ceně 600 Kč, na 2. místě v ceně 400,– Kč a na 3. místě v ceně 200,– Kč. Hosty okresní přehlídky byli zástupce odboru školství Statutárního města Opavy Bc. Dagmar Polášková, DiS a vědecký pracovník výzkumného centra teoretické fyziky a astrofyziky SU Opava, kteří popřáli studentům hodně zdaru při obhajobách a ocenili jejich píli a odvahu veřejně prezentovat své práce. Poděkování patří také studentům 5. A a 3. D, kteří zajišťovali hladký průběh soutěže v roli ogranizátorů. Jak dopadli naši soutěžící studenti, uvidíde v následující tabulce:

Číslo oboru Název práce Autor výsledky
01 Matematika a statistika Sectio aurea – zlatý řez všude

kolem nás

Lucie Kosterová

Karolína Birgusová

1.

07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

 

Vliv obsahu glukosinolátů na napadení mladých rostlin brukve řepky olejky dřepčíkem olejkovým

Anežka Rychlá

 

 

1.

14

Pedagogika, psychologie, sociologie

Nové písmo Comenia Skript

 

Kateřina Brodská

Tereza Burianová

3.

14

Pedagogika, psychologie, sociologie

Edukační prostředí jako možný moderátor skladby volného času u dětí staršího školního věku, 11–15 let

 

Kateřina Weisová

2.

15

Teorie kultury a umělecké tvorby

John Ronald Reuel Tolkien-mytologie Ardy Tomáš Dušek

 

1.

15

Teorie kultury a umělecké tvorby

Stařec a moře, Ernest Hemingway – životopis Natalia Peterková 2.

Blažena Gebauerová