Školní kolo SOČ proběhlo

V úterý 29. března 2016 obhajovalo 9 studentů své práce v Středoškolské odborné činnosti. Kateřina Weisová ze 7. A a Tereza Burianová s Kateřinou Brodskou z 3. B předvedli své práce v oboru č. 14 Pedagogika, psychologie a sociologie. Obě práce byly porotou doporučeny do okresního kola.

V oboru č. 15 Teorie kultury a umělecké tvorby se představili Tomáš Dušek, Natalia Peterková a Nikol Premusová, všichni z 3.D, kteří také v tomto pořadí uspěli a byli rovněž navrženi do okresní přehlídky. Anežka Rychlá ze 7. A obhájila svou práci v oboru č. 7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství. Lucie Kosterová s Karolínou Birgusovou z 1. C předvedly svou práci v oboru č. 1 Matematika a statistika. Porotu humanitní části tvořily Mgr. Jiřina Beierová, Mgr. Gabriela Onderková a Mgr. Hana Borunská. Přírodovědné obory hodnotili RNDr. Rostislav Herrmann, Mgr. Romana Škrabalová a Mgr. Milan Kořínek. Předsedou poroty byla Mgr. Blažena Gebauerová. Okresní přehlídka proběhne na naší škole ve čtvrtek 14. dubna 2016. Všechny zájemce zveme k zhlédnutí, co Vaši vrstevníci ve svém volném čase zvládnou udělat navíc mimo školní povinnosti. Našim soutěžícím přejeme hodně úspěchů při obhajobách!

V příloze si můžete přečíst názvy soutěžních prací jmenovaných studentů.

Autorka příspěvku: Blažena Gebauerová

Číslo oboru Název práce Autor
14

Pedagogika, psychologie, sociologie

Edukační prostředí jako možný moderátor skladby volného času u dětí staršího školního věku, 11–15 let Kateřina Weisová
14

Pedagogika, psychologie, sociologie

Nové písmo Comenia Skript

 

Kateřina Brodská

Tereza Burianová

15

Teorie kultury a umělecké tvorby

Božena Němcová-Babička-realita a fikce Nikol Premusová

 

15

Teorie kultury a umělecké tvorby

John Ronald Reuel Tolkien-mytologie Ardy Tomáš Dušek

 

15

Teorie kultury a umělecké tvorby

Stařec a moře, Ernest Hemingway – životopis Natalia Peterková
07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

 

Vliv obsahu glukosinolátů na napadení mladých rostlin brukve řepky olejky dřepčíkem olejkovým

Anežka Rychlá

 

 

01 Matematika a statistika Sectio aurea – zlatý řez všude kolem nás Lucie Kosterová

Karolína Birgusová