Výsledky DSD II jsou tady!

V tomto školním roce bylo 18 studentů přihlášeno ke zkoušce na německý certifikát DSD 2, 18 z třídy 8.A a 2 z čtyřletého gymnázia. Vzhledem k tomu, že letos poprvé certifikát nenahradí profilovou maturitní zkoušku z NJ, je obdivuhodné, že se všichni z přihlášených zkoušky zúčastnili, že se drtivá většina z nich dobře připravila a že, jak si můžete dále přečíst, toto rozhodnutí z vyšších míst kvalitu dosažených výsledků takřka neovlivnilo.

Písemná část zkoušky se konala 2. 12. 2015, ústní zkouška proběhla 14. a 15. 1. 2016, poprvé a bohužel naposled s panem Saegebarthem, regionálním koordinátorem z Olomouce, jako předsedou zkušební komise. S jednou výjimkou všichni studenti tuto část zkoušky složili. Dvě studentky, Jana Gebauerová a Magdaléna Lukášová, dokonce dosáhly maximálního počtu bodů, 24. Nedávno jsme zjistili výsledky písemných částí zkoušky. Čtení a poslech složili všichni. V písemné komunikaci jsme dosáhli 1× nesloženo, 1× B2 a 16× C1. To je vynikající výsledek na to, že se jedná o asi nejnáročnější část zkoušky. 4 studenti dostali dokonce maximální počet bodů 24, a sice Jana Gebauerová, Madaléna Lukášová, Kateřina Grygarová a Pavel Hub. Nejvyšší celkový výsledek nejenom tohoto ročníku, 95 bodů z možných 96, má Jana Gebauerová. 89 bodů Kateřiny Grygarové a 86 bodů Magdalény Lukášové a Alžběty Labudové jsou ale také špičkové výkony. Děkuji všem studentům, ale také všem kolegům němčinářům za vykonanou práci!

Michael Fiedler