Ohrožená Opava

V pátek 26. února se sešli žáci čtvrtých ročníků v chemické posluchárně. Nepřišli na klasicky koncipovanou přednášku, nýbrž na jakési diskusní fórum s několika odborníky z různých oborů. Pozvání přijali architekt Jindřich Hruška, bývalý primátor Jan Mrázek, náměstek současného opavského primátora Dalibor Halátek, restaurátor a sochař Tomáš Skalík a emeritní ředitel Arboreta Nový Dvůr, biolog Milan Frank.

Proběhly celkem dvě po sobě jdoucí fóra, přičemž na druhém už z pracovních důvodů chyběli Tomáš Skalík a Dalibor Halátek. Drtivá většina příspěvků ze strany odborníků a dotazů z řad žáků se týkala diskutabilního prostoru za budovou Slezanky ve středu města. Město totiž v roce 2005 uzavřelo smlouvu s developerskou společností Crestyl, která měla v plánu postavit na zmíněném území obchodní centrum.

V první části diskuse každý z řečníků představil své stanovisko a podložil jej určitými argumenty. Díky profesní různorodosti pozvaných expertů a činitelů bylo na problematiku nahlíženo z mnoha různých úhlů. Slyšeli jsme argumenty kulturně-historické, ekologické nebo třeba ekonomické. Společným jmenovatelem přednášejících byl apel na občanskou angažovanost a informovanost. Někteří řečníci se v průběhu svého úvodního příspěvku dostali až do hluboko ukrytých mezioborových souvislostí, na které jsme bohužel neměli čas a které nebyly předmětem diskuse, protože ta měla primárně informovat studenty o možnostech řešení prostoru za Slezankou v základní rovině.

Po první části plné informací a podnětných myšlenek následoval úsek věnovaný dotazům. Po prvních chvílích ticha, při kterých se mohlo zdát, že žáky problém města Opavy vůbec nezajímá nebo že už slyšeli vše, se ozvaly první dotazy a ohlasy. Mířily především k možnosti revitalizace stávajícího parku, nové zástavby nebo finančního vyrovnání města po hypotetickém odstoupení od smlouvy s developerem.

Osobně si myslím, že tato akce byla velmi přínosná a poskytla mnoho podnětů k přemýšlení. Koneckonců o takových otázkách, jako je budoucnost centra města, by neměli rozhodovat pouze městští zastupitelé a investoři, ale hlavně občané.

Autor příspěvku: Marek Polášek, 4.D