Propagujeme ekologii ve spolupráci s velvyslanectvím Švédska

Ve čtvrtek 4. června 2015 proběhla v zahradě Velvyslanectví Švédského království v Praze vernisáž výtvarných prací, které vznikly v rámci projektu „Znovu a lépe“. Moravskoslezský kraj reprezentuje Mendelovo gymnázium v Opavě.

Velvyslanectví Švédska v Praze vyhlásilo v únoru 2015 v rámci své celoroční kampaně „Sweden loves the Planet“ projekt „Znovu a lépe!“. Projekt je koncipován jako přehlídka sochařské tvorby vybraných uměleckých nebo umělecky či ekologicky zaměřených škol. Jde vždy o jednu školu z každého kraje ČR. Moravskoslezský kraj reprezentuje Mendelovo gymnázium v Opavě. Vytipování naší školy souvisí s předchozími ekologicko-výtvarnými projekty, které byly pořádány koordinátorem EVVO.

Projekt si klade za cíl přitáhnout pozornost žáků k životnímu prostředí. Úkolem žáků bylo vytvořit zahradní plastiku z recyklovaného materiálu tak, aby při jejím vzniku neutrpělo životní prostředí. Žáci se při práci na plastice učili přemýšlet o tom, jak mohou svým výběrem a chováním ovlivnit budoucnost naší planety. Péče o přírodu a životní prostředí by měla prostupovat naší každodenní činností.

Vytvořené plastiky budou umístěny ve formě výstavy v zahradě švédského velvyslanectví v průběhu června až srpna 2015. Výstava plastik bude zahájena vernisáží 4. začátku června.

NAŠE PLASTIKA

Plastiku jsme nejen vytvořili z odpadního materiálu, ale ekologický pohled jsme včlenili do díla také jako základní myšlenku. Jde o vyjádření hrozby, kterou znamená devastace prostředí, jeho rabování, sevření živých organismů ve zmenšujících se refugiích přirozených ekosystémů.

Lidské stopy pokrývají už dolní část plastiky, která zároveň slouží jako podstavec. Je plný vrypů, které nesou záznam emocí, myšlenek, osobních výpovědí, grafických projevů ve formě znaků. To vše se mísí s přirozeným opotřebováním materiálu. Tato část díla je vytvořena ze starých, vyřazených školních lavic, které byly určeny k likvidaci. Nese v sobě tedy i ducha školního prostředí, ve kterém byla vytvořena.

Horní část díla vytváří jehlan svařený z odřezků železa. Tento materiál se soustřeďuje v dílně školy a skladuje se k občasnému svozu. Jehlan tvoří jakousi klec. Uzavřené, okleštěné prostředí omezující svobodu. Díky použitému materiálu také prostředí poznamenané chátrajícími pozůstatky lidské činnosti, kterou devastujeme přirozené prostředí.

Uvnitř jehlanu – klece je ptačí plastika vyjadřující omezený prostor pro divoké organismy. Červené akcenty na těle a křídlech vyjadřují časté střety s šířící se civilizací. Tato část díla je vytvořena z papírové hmoty získané z vybalených balíků, kde byla použita jako vycpávka. Dále jsou využity zbytky jemného drátěného pletiva, používaná elastická obinadla. K zafixování a zapatinování je pochopitelně v tomto případě použito i lepidlo a barva.

KOLEKTIV AUTORŮ

Hlavním koordinátorem projektu byl RNDr. Rostislav Herrmann, který vytvořil také výtvarný návrh plastiky. V rámci své výuky výtvarné výchovy se na vytvoření mnohých částí díla podílela Mgr. Ivana Krystová. Neobešli bychom se bez pomoci školníka Radima Linharta, který svařoval kovové části a montoval velké díly základní kostry. Do práce se zapojil široký kolektiv studentů školy ze tříd 1.C, 2.B a 6.A