UWC, můj další životní krok

Dne 15. 3. 2015 jsem se zúčastnil 3. kola výběrového řízení na studium na prestižních školách United World College, které se konalo v Praze. Do kola třetího, jsem postoupil přes kolo první, ve kterém bylo na počátku 70 zájemců z řad studentů. Podmínkou bylo odeslání strukturovaného životopisu, anglické a české eseje aj. Po splnění těchto požadavků jsem postoupil do kola druhého, které trvalo jeden celý náročný den. Výběrový proces byl rozdělen na pět částí – skupinová prezentace, pohovor v angličtině a češtině, diskuse na obecná politická témata a týmové hry. Po celou dobu porota sledovala všechny uchazeče individuálně, jak se daný uchazeč zapojuje do kolektivu, jak umí komunikovat a spolupracovat. Přes kolo druhé jsem k mému milému překvapení postoupil do kola třetího, jehož obsahem byl pohovor s rodiči a rozhodnutí, na jakou školu bych měl jít studovat.

Od okamžiku odeslání mé přihlášky jsem měl přání jít studovat do Německa, a to konkrétně do Freiburgu na UWC Robert Bosch College… A tento sen se mi splnil. Poslední dva roky svého středoškolského života strávím v prostředí školy UWC a budu mít možnost studovat v mezinárodním prostředí.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mé úsilí podpořili, mým přátelům a hlavně mé rodině. Chci a musím poděkovat i Mendláku, který mi za těch 6 let dal tolik zkušeností, vědomostí a prožitých chvil, na které nikdy nezapomenu. Za tu dobu jsem i pochopil, že naše škola je skutečně výjimečná. I když asi každý z nás to bude brát trochu jiným způsobem, nabízí nám, všem studentům, obrovské příležitosti, jak se seberealizovat. Ovšem je opět jen na nás, zdali toho využijeme…

Autor příspěvku: Radek Šabatka, 6. A