Literární soutěž „Shakespearův sonet“

diplom-1Jak přeložit Shakespearův sonet? Tento nelehký úkol na sebe vzali studenti, kteří se rozhodli zapojit do překladatelské soutěže, kterou v září tohoto roku vyhlásila Komise JČ ve spolupráci s Komisí AJ. Jejich zadáním bylo pokusit se z anglického originálu přebásnit 131. sonet Williama Shakespeara a zařadit se tak mezi jeho úspěšné překladatele. Vzhledem k tomu, že angličtina Shakespearovy doby je té dnešní v mnohém velmi vzdálená, byl to pro studenty doslova překladatelský „oříšek“.

I přes tato úskalí se všichni zúčastnění zhostili svého úkolu mimořádným způsobem a postavili tak porotu (Mgr. H. Nováková Sonnková, Mgr. K. Kolářová, Mgr. G. Onderková) před těžkou volbu – vybrat tři nejzdařilejší práce. Nakonec se vítězi této nejen překladatelské, ale i básnické soutěže stali:

  1. Barbora Trnečková, 1.B
  2. David Řehulka, 4.C
  3. Petra Mlýnková, 3.B

Studenti byli vyhodnoceni 20.11.2014 a obdrželi od ředitele školy P. Pavlíčka diplom a shakespearovsky hodnotné knižní ceny.

Všem studentům, kteří se této dobrovolné soutěže zúčastnili, patří náš obdiv a dík. Jsou důkazem, že dílo W. Shakespeara je stále živé a že i jeho poezie oslovuje dnešního mladého člověka.

Autorka příspěvku: Mgr. H. Nováková Sonnková