Druhá Evropská konference Scientix v Bruselu

Evropská organizace učitelů přírodních věd, matematiky a technických předmětů za podpory Evropské Unie zorganizovala již 2. Evropskou konferenci (2nd Scientix Conference), která se konala v belgickém Bruselu 24.–26.10. 2014. Zúčastnilo se jí přibližně 600 učitelů z 30 zemí světa.

Náplní tohoto velkého setkání byly přednášky, workshopy a přehlídky již zrealizovaných evropských projektů, které mají vést k modernizaci výuky přírodovědných a technický předmětů tak, aby se zvýšil počet studentů technických oborů na univerzitách. Studium techniky a přírodních věd nemá být jen doménou chlapců ale i dívek a také tímto směrem mají vést nové způsoby výuky již od mateřské školky. Evropa a celý svět potřebuje na svůj rozvoj nové vědce, techniky, a odborníky, kterých je v současné době spíše nedostatek. Z Mendelova gymnázia se této akce zúčastnila učitelka Romana Škrabalová s dalšími 5 učiteli z České republiky.

Autorka příspěvku: Romana Škrabalová