Naši studenti na okresní přehlídce SOČ uspěli!

16. dubna 2014 proběhla na naší škole okresní přehlídka 36. ročníku SOČ. Středoškolská odborná činnost je soutěž kategorie A, kterou vyhlašuje MŠMT, probíhá na 4 úrovních – školní, okresní, krajské a celostátní, soutěží se v 18 soutěžních oborech.

V okrese Opava již má svou prestiž. Každým rokem do celostátní přehlídky postupuje hned několik studentů ze škol okresu Opava a také každým rokem se někteří z nich stanou laureáty SOČ – to jsou Ti, kteří v celostátní přehlídce vybojují 1. – 3. místo. Od roku 2000 se mezi ně zapsalo už 24 studentů – 3 ze SPŠS, 2 z OA, 3 z G Vítkov, 1 z GJK Hlučín, 2 ze SZŠ, a 13 laureátů máme na MGO. V minulém roce to byl student SZŠ Opava Tomáš Černý, který se svou prací Kochleární implantát a jeho přínos pro mladé lidi obsadil 3. místo.

Letos se do okresního kola dostalo 37 studentů z 9 středních škol, kteří obhajovali 35 prací, v 12 soutěžních oborech: z MSZŠ a VOŠ 10 prací, ze ZŠG Vítkov 6 prací, ze SPŠS Opava 3 práce, ze SPUŠ Opava 3 práce, ze SGO Opava 2 práce, ze SZŠ Opava 3 práce, z OA 2 Práce, z GJK Hlučín 1 práce a naše MGO reprezentovalo 5 studentů.

Studenty i porotce přivítal a popřál hodně zdaru při obhajobách Petr Pavlíček, ředitel MGO a předseda okresní i krajské komise SOČ.

Soutěžící studenti své práce obhajovali před tříčlennými porotami, které tvořili učitelé a odborníci z různých organizací. Po obhajobách porota určila pořadí jednotlivých prací. Všichni dostali diplomy a první 3 v každém oboru ceny ve formě knižních poukázek od NIDM, které předala paní Mgr. Romana Hejduková ze SVČ Opava, generálním partnerem SOČ je firma CZ.NIC. První dva z každého oboru postupují do krajského kola, které bude 13. 5. 2014 na VŠB TU v Ostravě. Naši školu budou reprezentovat tito studenti: v matematice Dominik Vašíček z 2.D, ve fyzice Pavla Bérešová z 3.D, v teorii umělecké tvorby Kristýna Běrská a Barbora Premusová a v historii Antonín Veselý z 3.C. Všem blahopřejeme a přejeme hodně štěstí!

Autorka příspěvku: Mgr. Blažena Gebauerová

Výsledky okresní přehlídky SOČ 2014