Pokus o nejdelší demonstraci fyzikálních pokusů…

IMG_8219Mendelovo gymnázium v Opavě již 130 let přispívá k tradici českého školství ve Slezsku. Pokus o nejdelší demonstraci fyzikálních pokusů byl jen dalším holdem gymnázia této tradici, jehož obtížnost odpovídá schopnostem našich žáků. Není proto překvapením, že si žáci sami připravili velkou řádku pokusů, které pod dohledem profesorů předváděli svým rodinám, přátelům a veřejnosti.

Náš Rekord zahájil pan ředitel Petr Pavlíček v pátek 28. 3. 2014 v 12:00, poté žáci demonstrovali fyzikální pokusy až do 12:00 následujícího dne. Pokusy se týkaly všech oblastí fyziky a byly doprovázeny výkladem studentů, který byl cílen na laickou veřejnost. Jsme všichni rádi, že se akce povedla a že všichni, kteří se přišli na naše žáky podívat, je podpořili v jejich úsilí a snaze tento rekord vytvořit. Byla to skvělá akce a vydařila se!

Článek v MF Dnes, 31. 3. 2014