Opavské hradby

Žáci 1. B dne 14. 3. navštívili výstavu „Opavské hradby“. Dozvěděli se, jakou funkci opavské opevnění plnilo a jak se jeho podoba proměňovala.

Mimo jiné se dozvěděli, kdo město bránil, kde se nacházely městské zbrojnice, kdy byly hradby zbořeny. Rovněž se seznámili s řadou jedinečných exponátů. Součástí výstavy byl animační program na interaktivní tabuli. Interaktivní formou poznávali, jak se hradby v průběhu staletí měnily, dostavovaly a zdokonalovaly. Žáky provázela jedna z autorek výstavy Mgr. Petra Kaniová a animační program zajišťovala Mgr. Simona Juchelková.