Seminaristé z matematiky na VŠB TU

Přednáška Ambasádorů vědy a techniky VŠB TU na téma: „Léčba rakoviny jater a bezpečné uložení jaderného odpadu – Jak tohle souvisí s matematikou?“ studentům MS3 v pátek 14. 3. 2014 otevřela oči a ukázala, kde všude se matematika (a jak elegantně) uplatňuje.

Studenty zaujal i přednášející Ing. Martin Hasal, který se orientoval nejen v matematice, ale i v medicíně, stojírenství, informatice… Zjistili, jak daleká bude ještě cesta k řešení diferenciálních rovnic, ale také, že na základy integrálního a diferenciálního počtu si už tak trochu „sáhli“…

Při druhé přednášce „Metalurgie a matematika“ jim Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D. ukázala, jak potřebná je spolupráce technika (Ing. Michala Madaje) s matematikem, jak je nutné měnit parametry funkcí, aby zkoumané materiály splňovaly požadavky zadavatele. Studenti se m.j. přesvědčili, že umět určit definiční obor fce či načrtnout graf fce, patří k základům i vědeckého počítání.…

Na závěr naší návštěvy nás naše průvodkyně Mgr. Jarmila Černá zavedla do laboratoří nanotechnologií, kde vědci bádají např. nad složením omítkových směsí, aby fasády v Ostravě a okolí byly stále jako nové.

Na VŠB TU v Ostravě Porubě jsme prožili slunečný, nepromarněný den :-)

Autorka příspěvku: Blažena Gebauerová