130 let českého gymnaziálního školství v Opavě a ve Slezsku

130. letVážení spoluobčané, absolventi gymnázia v Opavě, t. č. Mendelova gymnázia! Srdečně Vás zdravíme s přáním všeho dobrého v roce 2014!

Mendelovo gymnázium si v současném školním roce připomíná 130. výročí založení českého gymnaziálního školství v Opavě a ve Slezsku. Jistě uznáte, že být při tom je něco, co se nejen současným studentům vryje hluboce do paměti, protože ne každý měl to štěstí.

Tak dlouhá historie je ale tvořena především lidmi. Proto bychom byli velmi rádi, abyste se i Vy stali součástí oslav připomenutí našeho výročí. Rádi bychom od vás uvítali např. fotografie z vašich třídních srazů, fotografie ročníkové, vaše vzpomínky na činy, události, významné kamarády, profesory.

Dovolujeme si vás požádat buď o jejich zaslání v elektronické podobě, nebo je můžete přinést přímo do školy a nechat nám je ofotit. My bychom je posléze použili na „pamětní“ výstavu absolventů českého opavského gymnázia. Vaše vzpomínky, např. na zajímavé příhody, profesory, svoje kamarády – můžete buď poslat elektronicky nebo osobně přinést sepsané do školy.

Můžete také podpořit oslavy formou sponzorského daru. Případnou Vaši reklamu zveřejníme a vyvěsíme na dobře viditelné místo v prostorách školy.

Těšíme se na oslavy samotné i na spolupráci s Vámi.

Oslavy připomenutí 130. výročí českého gymnaziálního školství v Opavě proběhnou ve dnech 28. března (od 12. hodin) a 29. března (do 12. hodin).

Na těchto webových stránkách najdete postupně další upřesňování našeho kulturního programu.

Psát jakékoliv náměty, posílat fotografie a vzpomínky můžete na adresu prosvicova@mgopava.cz.

Materiály můžete přinést osobně do kanceláře školy – buď na sekretariát školy p. Pavle Ptáčkové nebo zástupci ředitele Mendelova gymnázia p. Václavu Pustějovskému.

Za celý realizační tým se na setkání s Vámi těší ředitel Mendelova gymnázia

Petr Pavlíček