Exkurze do Bavorska

Předminulý týden od 21. 10. do 25. 10. 2013 se studenti Mendelova gymnázia s pedagogickým doprovodem vydali na dějepisnou exkurzi do Bavorska. Tuto exkurzi uspořádala Slezská univerzita v Opavě v rámci projektu "Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků Ústavu historických věd Filozoficko-Přírodovědecké fakulty " a zúčastnili se jí i studenti gymnázia ve Svitavách, v Trutnově, v Českých Budějovicích, v Ústí nad Labem i v Kaplici.

Hlavní organizátorkou akce byla paní PhDr. Karla Vymětalová s PhDr. Marianem Hochelem, Ph.D., který si ke každé pamětihodnosti připravil zajímavý výklad.

Vydali jsme se po stopách významného šlechtického rodu Wittelsbachů a jako první navštívili hlavní město Bavorska Mnichov. V Mnichově jsme si prohlédli zámek Nymphenburg, Rezidenci, zhlédli obrazy starých mistrů ve Staré pinakotéce, navštívili i Novou pinakotéku a samozřejmě si prohlédli kostel Frauenkirche, centrum Mnichova Marienplatz a po 305 schodech vystoupili na věž kostela sv. Petra, odkud se naskytl nádherný pohled na celé město i předhůří Alp. Milovníci rychlých vozů se pak mohli seznámit s historií i současností automobilů značky BMW.

Druhou zastávkou bylo Řezno, jehož historické centrum bylo v roce 2006 zapsáno do seznamu UNESCO. Zde jsme si prohlédli katedrálu sv. Petra, navštívili zámek šlechtického rodu Thurnů a Taxisů. Dověděli jsme se, že slovo „taxi“ je odvozeno právě od tohoto rodu, který se jako první začal zabývat poštovními službami. V poledne byla naplánována projížďka lodí po Dunaji. Dominantou města je kromě katedrály sv.Petra i Kamenný most z 12.století. Nedaleko Řezna se nachází i další historická památka – Walhalla – panteon velikánů – se sochami slavných německy mluvících osobností.Ve Walhalle jsme se vyfotografovali před sochou J.G.Mendela, podle něhož bylo pojmenováno naše gymnázium.

Poslední zastávkou bylo město Pasov, ležící na soutoku tří řek – Dunaje, Innu a Ilzu. Prohlídka města začala hned ráno pevností Veste Oberhaus. Prošli jsme si centrum města, zasažené nedávnými povodněmi. Navštívili jsme tam i nejhezčí Muzeum skla na světě. Celá exkurze byla pak slavnostně zakončena varhanním koncertem v katedrále sv.Štěpána.

 

Autorka příspěvku: Mgr. Radomíra Englišová