Od Ženevského jezera přes Horní Provence do Středomoří

V rámci výuky francouzského jazyka se na konci září studenti opavského Mendelova gymnázia zúčastnili exkurze do Švýcarska, Francie a Monaka, pod profesionálním vedením učitelek Romany Škrabalové a Gabriely Onderkové, které se k překvapení studentů projevily i jako velmi zkušené průvodkyně.

Prvním cílem exkurze sestávající ze studentů druhých, třetích i čtvrtých ročníků vyššího stupně gymnázia, byla švýcarská Ženeva, kde mimo jiné mohli vidět i hlavní evropské sídlo OSN. Po dni stráveném prohlídkou ženevských památek a muzea hodinek Philip Patek čekala studenty dlouhá cesta na francouzskou riviéru, při níž navštívili města jako je Evian, Cannes, St. Tropez, Marseille, Nice, nebo ostrov Saint Honorat, obývaný mnichy.

Avšak vrcholem celé cesty byla návštěva Monaka a partnerského gymnázia, s nímž udržuje Mendelovo gymnázium už několik let přátelské vztahy. Vedení gymnázia, po slavnostním přijetí a společném obědě, uspořádalo zajímavou prohlídku knížecího paláce a oceanografického muzea. Delegace MGO byla pozvána i na slavnostní soirée nadace knížete Alberta II. s premiérou dokumentu „Il etait un forêt“ a slavnostním předáváním cen vědcům samotným monackým knížetem.

Nezbývá tedy než dodat, že tato exkurze byla velmi úspěšná a pro studenty přínosná, jak vědomostně, tak společensky, a to zejména díky organizaci obou našich učitelek, jež celou téměř pět tisíc kilometrů dlouhou cestu, naplánovaly. Patří jim velký dík studentů, kteří se shodli na tom, že na tuto zahraniční exkurzi budou ještě hodně dlouho vzpomínat.

Autoři příspěvku: Tomáš Rychlý (7.A), Markéta Kučejová (2.D)
Foto: Marek Piech, Markéta Kučejová