MGO na konferenci v Bruselu

Koncem května letošního roku se tým Mendlova gymnázia v Opavě zúčastnil mezinárodní konference mládeže v Bruselu. Tým ve složení Pavla Široká, Iva Tomandlová, Eliška Drastíková a Jan Matoušek byl na tuto událost vyslán Moravskoslezským krajem a připravován pod vedením paní profesorky Romany Škrabalové.

Hlavním tématem konference byly rozvojové země. Náš tým si vybral téma DDT a s projektem „Une (mal)heureuse vie avec l’insecticide DDT“ – (Ne)šťastný život s insekticidem DTT – v bruselské budově Evropské komise velmi zaujal.

Přípravy však začaly již mnohem dříve a to sbíráním a sháněním nejrůznějších informací o problematice DDT, jeho historii a používání především v rozvojových zemích. Po několika měsících usilovné práce a překládání některých zdrojů do francouzštiny jsme konečně vyrazili.

Hned první den nás čekala seznamovací akce, kde každá ze zúčastněných zemí předvedla to, co je pro její zemi (především v jídle) typické. Opět mohu prohlásit, že ani naše výprava nějak nezaostala a české pochutiny Belgičanům, ale i Němcům nebo Francouzům velmi zachutnaly. Další dny již přišla prezentace našich projektů a pak práce ve skupinkách, kde jsme byli namíchaní z několika různých skupinek a hledali společné řešení základního tématu konference.

Závěrem bych chtěl poděkovat naší paní profesorce Romaně Škrabalové, jako i panu řediteli Petru Pavlíčkovi a Moravskoslezskému kraji za to, že nás vyslali a připravili na tuto zajímavou akci. Určitě to byla pro všechny členy týmu skvělá zkušenost.
Autor příspěvku: Jan Matoušek (4.D)